0
Košík je prázdny
0

  Kontakt


  Fakturačné údaje:
  TechStore.sk, nanoTECH s.r.o.

  Zemplínska 15, 080 01 Prešov, Slovensko

  IČO:           43 798 608
  DIČ:           2022474432
  IČ DPH:     SK2022474432

  Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, vl.č: 19289/P oddiel sro


  Bankové spojenie
  Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  Číslo účtu:      1065118004/1111
  IBAN:               SK98 1111 0000 0010 6511 8004
  SWIFT (BIC):    UNCRSKBX


  Kontakty
  Tel.:     +421 51 381 2214
  E-mail: info(@)techstore.sk