0
Košík je prázdny
0

  Importovať podľa

  Do textového poľa skopírujte obsah importovaného súboru a potom potvrďte tlačítkom Import.

  Popis formátu pre import
  Každý záznam je na vlastnom riadku.
  Jednotlivé polia záznamu sú oddelené bodkočiarkou.

  Import sa skladá z dvoch typov záznamu:
  Hlavička (head) o nasledujúcej štruktúre:
     H;[Číslo firmy];[Heslo];[Vaše označenie];[Poznámka]
     Hlavička nie je povinná
     Pole Číslo firmy a Heslo sú ignorované
  Položka (item) o nasledujúcej štruktúre:
     I;[Kód produktu];[Množstvo]

  Ukážka importovaného súboru:
  H;;;Import01;Nejaká jednoriadková poznámka
  I;162003;1
  I;9007028;1
  I;9040031;5
  I;9244;2